De huisbioloog (Atlas, Radio 1) zondag 2 mei 2010

In uitzending 86 van ATLAS (Radio 1, zondag 2 mei 2010, 18.15-20.30 uur) spreek ik in mijn rubriek ‘de huisbioloog’ (rond 19.00 uur) over:

De alsmaar doorgaande verarming van de biodiversiteit. Ondanks internationale afspraken, neemt de biodiversiteit, de rijkdom aan planten en dieren op onze planeet, nog steeds af. Terwijl het aantal soorten in de periode 1970-2005 met 15 tot 20 procent afnam, nam de bedreiging wereldwijd met zeker 50 procent toe. Een internationaal gezelschap van onderzoekers heeft dat afgelopen week in het Amerikaanse wetenschappelijke tijdschrift Science geschreven. De conclusie is schokkend omdat de Verenigde Naties het huidige jaar 2010 hebben uitgeroepen tot Internationaal Jaar van de Biodiversiteit. Uit analyse van ruim 30 indicatoren voor de biodiversiteit (aantal soorten dieren en planten op aarde, de omvang van populaties, bedreigingen [overbevissing, ontbossing, versnippering, klimaatverandering, overbemesting] en vervuiling), dat de internationale Conventie voor Biodiversiteit uit 2002 volledig heeft gefaald. Er werd toen afgesproken om de afbraak van de soortenrijkdom rond 2010 te stoppen. Er werden slechts lokaal successen geboekt. Wereldwijd nam wel het aantal natuurreservaten toe.

Het Dode Dier van de Week is geen dier maar een orgaan, de endeldarm, van Thomas Thurlow (1737-1791), beter bekend als de Bisschop van Durham. Het laatste deel van het spijsverteringskanaal is – los van de Bisschop – bewaard in een glazen pot met alcohol in het Hunterian Museum in Londen. Het museumstuk heeft collectienummer RCSHC/P 192 en is te zien in vitrine 11, plank 3. Het was de beroemde anatoom John Hunter die het Bisschoppelijke rectum aan zijn collectie toevoegde, nadat de Thurlow ellendig, aan endeldarmkanker, overleed. Hij had Hunters diagnose en therapie in de wind geslagen en slechts pijnstillend opium gebruikt.

Het ontluisterende onderzoek waarbij Hunter de Bisschop (bij leven) toucheerde, is tot in het kleinste detail na te lezen in SurgiCat, de collectie-database van het Royal College of Surgeons: zoeken op ‘rectum, bishop’.

Onwaarschijnlijk Onderzoek – In Journal of Media & Cultural Studies 24 (2) 193–202 [April 2010] stelt Bret Mills dat natuurfilms de privacy van dieren schenden. De meest intieme momenten van dieren worden door de genadeloze lenzen van documentairemakers vastgelegd. De onderzoeker van de universiteit van East Anglia vindt dat ontoelaatbaar, want ook dieren hebben recht op privacy. Een interessant standpunt dat veel discussie oproept.

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s