De huisbioloog (Atlas – Radio 1), zondag 21 februari 2010

In uitzending 77 van ATLAS (Radio 1, zondag 21 februari 2010, 18.15-20.30 uur) spreek ik in mijn rubriek ‘de huisbioloog’ (rond 19.50 uur) over:

Huiskraaien – De Nederlandse populatie huiskraaien (Corvus splendens) zal worden bestreden. De krant De Pers meldde dat het Ministerie van Landbouw dat heeft besloten op basis van een SOVON-onderzoeksrapport. Het gaat om huiskraaien in Hoek van Holland die de enige Europese broedpopulatie vormen. De populatie telt momenteel 27 exemplaren die allemaal zijn voortgekomen uit één paartje dat per schip in 1994 vanuit Egypte was meegelift en zich in Hoek van Holland vestigde. Elders in de wereld (Afrika, Midden-Oosten) waar huiskraaien zich ook via de scheepvaart buiten hun natuurlijke verspreidingsgebied vestigden, zaaien ze dood en verderf onder inheemse vogels en brengen ze schade toe aan landbouwgewassen. In Hoek van Holland is daarvan nog geen sprake. Toch neemt de overheid geen risico en worden de Hoekse kraaien weggevangen. Is dat terecht?

Het Dode Dier van de Week is de reuzenpad (Bufo marinus). Deze pad die gemiddeld 10-15 cm groot is, maar kan uitgroeien tot 38 cm en dan 2.6 kilo weegt, leeft in het noorden van Zuid-Amerika en in Midden-Amerika. Het is een vreetzak en daarom is hij elders in de wereld door de mens geïntroduceerd ter bestrijding van plaaginsecten in de landbouw, met name de kever die suikerriet aantast. In het Engels wordt hij daarom cane toad genoemd. Helaas is de reuzenpad, zoals vaker het geval is bij ingevoerde, exotische dieren, op sommige plaatsen een plaag geworden. In Australië wordt hij actief bestreden omdat hij daar door zijn giftigheid de inheemse biodiversiteit zware klappen toebrengt. In deze strijd wordt een nieuw middel ingezet: kattenvoer. [zie Journal od Applied Ecology, online 10 februari 2010]  Hoe zou dat werken?

Onwaarschijnlijk Onderzoek – Roos, het bovenmatig schilferen van dode hoofdhuid, is een veelvoorkomende aandoening. De Verenigde Staten telt ongeveer 50 miljoen rooslijders en zij spenderen gezamenlijk 300 miljoen dollar aan producten om de aandoening tegen te gaan. Hoe mensen tegen roos aankijken en hoe zij er mee omgaan is echter nauwelijks onderzocht. Naeem Raza en collega’s van de afdeling Dermatologie van het Combined Military Hospital in Abbottabad, Pakistan brachten daar verandering in. Zijn onderzochten ‘kennis, houding en gebruiken’ rond roos onder 800 dienstplichtige soldaten: 65.1% zei aan roos te lijden en 83.1% beschouwde het als een ziekte. Als oorzaken werden genoemd: slecht water (17.8%), winter (7.6%) en slaapgebrek (5.7%). Deze en andere resultaten zijn na te lezen in Journal of the College of Physicians and Surgeons Pakistan 17(3): 128-131. (nog handiger via het onvolprezen PakMediNet)

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s