De huisbioloog (Atlas – Radio 1), zondag 15 februari 2009

In uitzending 25 van ATLAS (Radio 1, zondag 15 februari 2009, 18.15-20.30 uur) spreek ik in mijn rubriek ‘de huisbioloog’ (rond 19.50 uur) over:

De valse kraai van Middelburg – De zwarte kraai die afgelopen week in het Vogelasiel de Mikke werd afgemaakt, nadat hij was gevangen omdat hij bewoners van de wijk Klarenbeek in Middelburg had lastig gevallen, is opgenomen in de collectie van het Natuurhistorisch Museum Rotterdam. Hij weet zich daar in het gezelschap van andere ‘vogels met een verhaal’. De kraai en het asiel waren afgelopen week in het nieuws. Veel mensen reageerden afwijzend op het afmaken van de kraai. Volgens de vogelasiel ‘kon het niet langer’.

Gisteren wees sectie op de dode kraai uit dat er sprake is van SHL (schedelhersenletsel). Verder pathologisch en histologisch onderzoek moet uitwijzen hoe oud dit letsel is en of het zijn afwijkende ‘valse’ gedrag veroorzaakt kan hebben.

Darwinjaar 2009 – De schedel van de Maastrichtse mosasaurus, die al sinds 1795 in het natuurhistorisch museum in Parijs ligt, komt terug naar Maastricht. Het beroemde fossiel wordt de publiekstrekker in de expositie ‘Darwin, Cuvier et le Grand Animal de Maestricht’, die vanaf 8 maart 2009 in het Natuurhistorisch Museum Maastricht te zien zal zijn.

Het is niet gemakkelijk geweest om de schedel tijdelijk in bruikleen te krijgen omdat het stuk is bestempeld als Frans nationaal erfgoed. Dankzij de uitgebreide samenwerking tussen de beide natuurhistorische musea en een bijzondere diplomatieke inspanning hebben de Franse autoriteiten toch ingestemd met een tijdelijke uitleen. Eind december heeft het Parijse museum een serie röntgenfoto’s van het fossiel gemaakt; de afgelopen week is bevestigd dat het kalksteenblok in goede conditie verkeert, en veilig getransporteerd kan worden.

replica van de Parijse mosasaurusschedel

replica van de Parijse mosasaurusschedel

De mosasaurusschedel werd tussen 1770 en 1774 gevonden in de ondergrondse kalksteengroeves in de Sint-Pietersberg bij Maastricht. In 1794 werd het fossiel, volgend op de belegering van Maastricht, door de Franse troepen meegenomen naar Parijs, waar de schedel tot op heden als ‘nationaal erfgoed’ te zien is in het Muséum National d’Histoire Naturelle.

Mosasauriërs waren reusachtige zeereptielen die aan het eind van het dinosaurustijdperk leefden, ruim 65 miljoen jaar geleden. Maastricht was toen bedekt door een ondiepe tropische zee; resten van mosasauriërs werden als fossiel in de kalk op de bodem van deze zee bewaard.

Onwaarschijnlijk Onderzoek – Waar is de voorhuid van Jezus? Johan J. Mattelaer, Robert A. Schipper en Sakti Das deden naspeuringen en publiceerden hun bevindingen in The Journal of Urology. Er blijken 21 kerken te zijn in West Europa die beweren de heilige voorhuid bewaard te hebben, maar het waardevolle relict is tegenwoordig spoorloos. Er zijn theologen die geloven dat Jezus tijdens de wederopstanding met zijn voorhuid werd herenigd en compleet met voorhuid ten hemel voer. En wat te denken van het verhaal van de Oostenrijkse non Agnes Blanbekin die geëmotioneerd door het lijden van Jezus tijdens de besnijdenis, plotseling de voorhuid van Jezus op haar tong voelde.

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s