De huisbioloog (Atlas – Radio 1), zondag 18 januari 2009

In uitzending 21 van ATLAS (Radio 1, zondag 18 januari 2009, 18.15-20.30 uur) spreek ik in mijn rubriek ‘de huisbioloog’ (rond 19.50 uur) over:

Het infecteren van zwanen met vogelgriep . Het onderzoeksvoorstel van het Nederlands Instituut voor Ecologie en het Erasmus MC om kleine zwanen (Cygnus columbianus bewickii) te infecteren met het H4N6 (griep)virus heeft zoveel discussie veroorzaakt dat het vooraanstaande wetenschappelijke tijdschrift Science er melding van maakt in haar nieuwsrubriek. Het is ook uitzonderlijk dat onderzoeksvoorstellen Kamervragen opleveren. Met name het CDA, bij monde van dierenarts Henk Jan Ormel, is tegen het opzettelijk infecteren van zwanen. Hij vreest voor gevaar voor mensen en pluimvee. De onderzoekers benadrukken dat de zwanen besmet worden met zeer zwakke stammen van griepvirussen die alom aanwezig zijn in de natuur. Hun onderzoek richt zich op het volgen van de besmette zwanen met een GPS-halsband zodat zij eventueel afwijkend (trek)gedrag kunnen vaststellen. Het vangen van zestien zwanen is overigens uitgesteld vanwege het koude weer. De onderzoekers willen de vogels niet aan nog meer stress blootstellen.

bird hits planeHet Dode Dier van de Week is de gans die afgelopen week boven New York in de motor van een US Airways Airbus aan zijn eind kwam. Experts zullen op basis van enkele veren kunnen vast stellen om welke soort het gaat. In de Verenigde Staten gaat het meestal om de Canadese gans (Branta canadensis). Door deze vogelaanvaring en de heroïsche noodlanding die de piloot op de Hudsonrivier maakte, is in de Verenigde Staten de discussie over vogels en vliegtuigen weer losgebarsten. Van wie is het luchtruim eigenlijk?

charnetski-et-al 1998Onwaarschijnlijk Onderzoek – Nu de griep toeslaat, roep ik graag een klassiek onderzoek in herinnering dat aantoonde dat het luisteren naar ‘liftmuziek’ positieve invloed heeft op de genezing van een virale infectie zoals griep of verkoudheid. Het gaat om het werk van Carl J. Charnetski, Francis X. Brennan Jr. en James F. Harrison dat zij in 1998 publiceerden in Perceptual and Motor Skills 87(3): 1163-1170. Ze lieten proefpersonen naar omgevingsmuziek (‘smooth jazz’), klikgeluiden en naar helemaal niets luisteren. Daarna onderzochten ze hun speeksel op de aanwezigheid van Immunoglobuline A (een antistof). Zij die de liftmuziek hadden beluisterd hadden een verhoogde concentratie Ig-A, en dus beter instaat een virus infectie de kop in te drukken, volgens Charnetski c.s.

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s