De huisbioloog (Atlas – Radio 1) 21 september 2008

In uitzending 4 van ATLAS (Radio 1, zondag 21 september 2008, 18.15-20.30 uur) spreek ik in mijn rubriek ‘de huisbioloog’ over:

Vogels die zich als voetbalfans gedragen: ze heffen spreekkoren aan, hitsen elkaar op tegen concurrenten en troosten elkaar na een verloren potje zingen. Dat ontdekte de Britse bioloog Andy Radford van de Universiteit van Bristol tijdens zijn onderzoek naar het gedrag van de groene kakelaar (Phoeniculus purpureus), een fel gekleurde vogelsoort die in zuidelijk Afrika voorkomt. De vogels leven in groepen waarvan maar één paar broedt en de rest als helper optreedt. De helpers verjagen groepen vreemde kakelaars uit hun territorium door middel van tamelijk heftige zangduellen. De verliezende groepen troosten elkaar door wederzijds de veren te poetsen. Radford vergeleek dat met voetbalsupporters die elkaar na de webstrijd in de Pub proberen op te beuren. Biologen vermoedden al dat groepen vogels die ruziën met andere vogels de saamhorigheid binnen de groep versterken. Radford is de eerste wetenschapper die dat vermoeden aangetoond heeft. De resultaten van zijn onderzoek zijn onlangs gepubliceerd in Proceedings of the Royal Society, B.

Deze week geen dood dier, maar dode wetenschappers – De controversiële, Bulgaarse archeoloog Georgi Kitov is afgelopen week op 65-jarige leeftijd overleden. Kitov werd wereldberoemd door opgravingen van met goud gevulde graftomben van oude Thracische heersers. Hij was omstreden omdat hij bij zijn opgravingen vooral gebruik maakte van graafmachines, in tegenstelling tot de troffeltjes en tandenborstels waarmee de meeste archeologen te werk gaan. Een man naar mijn hart. Hij stierf tijdens een opgraving.

Ook is bekend geworden dat de Nederlandse vogelkundige professor R.H. Drent op 71 jarige leeftijd is heengegaan. Rudi Drent was van 1984 tot 2002 hoogleraar dierecologie aan de Rijksuniversiteit Groningen en 25 jaar voorzitter van de Nederlandse Ornithologische Unie. Hij was van grote betekenis voor het vogelonderzoek in Nederland. Zelf deed hij onderzoek naar broedbiologie van de zilvermeeuw en trekgedrag bij ganzen, maar hij was vooral een grote stimulans voor andere vogelonderzoekers. Onder zijn leiding zijn 65 vogelonderzoekers opgeleid en gepromoveerd. Drent heeft daarmee eigenhandig het Nederlandse vogelonderzoek op de kaart gezet, zowel in binnen- als buitenland.

Onwaarschijnlijk Onderzoek – Mooie ouders krijgen meer dochters en mishandelde vrouwen baren meer zonen. Dat zijn conclusies van Satoshi Kanazawa van de London School of Economics and Political Science. Hij borduurt daarmee voort op een eerdere studie waarin hij concludeerde dat grote en lange ouders meer jongens krijgen. Hoe komt Kanazawa aan die wijsheid?

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s